Klik her for at få en printervenlig version af siden
Dansk
German
English
 
OM COMPASS
RÅDGIVNING
INFORMATION
LINKS
DISCLAIMER
KONTAKT
 
 
Tilmeld nyhedsbrev


Er du allerede tilmeldt og ønsker af afmelde dig, kan du gøre det her.
 
 

Om Compass

Compass Advokatfirma tilbyder kompetent rådgivning primært til erhvervsvirksomheder, fonde, offentlige myndigheder, banker og pengeinstitutter inden for alle fagområder.

Compass Advokatfirma skal jfr. § 59 a i vedtægter for Det Danske Advokatsamfund oplyse, at alle firmaets advokater

 • er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark,
 • er en del af Advokatsamfundet,
 • har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, samt
 • at vores forsikringsselskab er Tryg Forsikring, policenr. 674-20.055.

Compass Advokatfirma er medlem af

 • Danske Advokater, hvor adv. Jens Jepsen er medlem af repræsentantskabet, medlem af advokatrådet (advokatsamfundet), hvor adv. Jens Jepsen er medlem af rådets ekspertpanel (insolvensret) (konkurs, betalingsstandsning, akkord, gældssanering mv.),
 • Aabenraa Shopping,
 • Aabenraa Erhvervsforening,
 • LøjtLand Erhvervsforening,
 • Stubbæk Erhvervsforening,
 • Aabenraa Turistforening,

ligesom vores advokater er medlem af forskellige fagspecifikke foreninger under Danske Advokater herunder,

 • Danske INKASSOadvokater,
 • Danske Insolvensadvokater (hvor adv. Jens Jepsen er medlem af bestyrelsen),
 • Danske Bestyrelsesadvokater,
 • Danske Miljøadvokater,
 • Foreningen for Erstatnings- og forsikringsret,
 • Advokaternes forening for Skatteret og
 • Danske advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise.

CSR - Corporate Social Responsibility

Virksomheders samfundsansvar

I vores egenskab af et af områdets betydende advokatvirksomheder påhviler der os nogle forpligtigelser, som rækker ud over, hvad lovgivningen foreskriver.

I vores daglige arbejde skal vi udvise god advokatskik og opfylde etiske fordringer. Når det gælder vores ressourceforbrug af eksempelvis vand og el, påtager vi os også et ansvar. Derfor indgår der altid miljø- og klimamæssige overvejelser ved såvel indkøb som bortskaffelse.

Desforuden yder flere af vores advokater frivillig og gratis rådgivning til socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for at fremme et socialt formål inden for alt lige fra beskæftigelse af udsatte grupper, børnepasning, uddannelse, sundhed eller miljøbevarende indsatser. Endvidere stiller vi vores ekspertise til rådighed for retshjælpen, der har til formål at sikre, at mindrebemidlede personer oplever lighed for loven. 

Compass Advokatfirma støtter tillige flere almennyttige sociale formål.

To top