Klik her for at få en printervenlig version af siden
Dansk
German
English
 
OM COMPASS
RÅDGIVNING
INFORMATION
LINKS
DISCLAIMER
KONTAKT
 
 
Tilmeld nyhedsbrev


Er du allerede tilmeldt og ønsker af afmelde dig, kan du gøre det her.
 
 

Advokat Jens Jepsen

jrj(at)compasslaw.dk

Sprog:

Behersker skandinavisk, tysk og engelsk på forhandlingsniveau.

Interesseområder:

Har primært beskæftiget sig med erhvervslivets forhold og har opbygget en betydelig erfaring på en række områder.

Jens Jepsen sidder i en del bestyrelser for selskaber og erhvervsdrivende fonde. Jens Jepsen er certificeret bestyrelsesadvokat.

Herudover har han beskæftiget sig meget med idræt, dog sker dette nu mest fra "sidelinien".

Særlige interesseområder:

Erhvervsrådgivning, insolvensret (konkurs, likvidation, inkasso, betalingsstandsning, akkord, rekonstruktion mv.), arveret og dødsbobehandling, skatteret, selskabsret, bestyrelsesarbejde, IT-ret, entrepriseret og byggeri/fast ejendom samt ejendomsprojekter (byggebranchens forhold).

Jens Jepsen har gennemgået en særskilt efteruddannelse i skattejura udbudt af Landsskatteretten, SKAT, Advokatsamfundet og andre organisationer og bestået den efterfølgende eksamen.

Jens Jepsen er medlem af

- Danske Insolvensadvokater (tidl. bestyrelsesmedlem, tidl. medlem af Erhvervsudvalget (insolvensret) under Advokatrådet og af Advokatrådets ekspertpanel (insolvensret), og tidl. medlem af Danske Advokaters fagudvalg for insolvensret),

- Danske Advokater (tidl. medlem af repræsentantskabet for Danske Advokater),

- Danske Ejendomsadvokater og

- Danske Arveretsadvokater (hvor han tillige bestrider posten som revisor for foreningen) og

- Dansk Svømmeunions Appeludvalg.

Advokat Jens Jepsen er involveret i områdets fritids- og erhvervsliv - bl.a. sidder han i bestyrelsen for Aabenraa-Rødekro Fjernvarme (tidligere tillige formand, nu blot som næstformand) m.fl., ligesom han i en periode har været formand for Aabenraa Shopping (de handlendes forening under Aabenraa Erhvervsforening).

Herudover har Jens Jepsen en omfattende erfaring i bestyrelsesarbejde og udpegning af bestyrelsesemner mv. efter at have siddet i en årrække i erhvervsvirksomheders og fondes bestyrelser og ligeledes bistået sådanne med at finde egnede bestyrelseskandidater.

Jens Jepsen er meget brugt som dirigent på forskellige større og mindre generalforsamlinger og lign.

Link til Jens Jepsens side på LinkedIn.com.

To top